להלן פירוט הסקטורים בהם פועל המשרד בתחומי ההתמחות בהם יש לנו ערך מוסף בעולם הביקורת הפנימית.

חקיקה

תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל”ד-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: מבקר העיריה יגיש לראש העיריה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט

קרא עוד ←

תקנות הנאמנות – דרכי השקעות הקדש ציבורי – 2004

תקנות הנאמנות – דרכי השקעות הקדש ציבורי – 2004

קרא עוד ←

חוק הנאמנות – תשל”ט 1979 – כולל תיקון מס’ 3

חוק הנאמנות – תשל”ט 1979 – כולל תיקון מס’ 3

קרא עוד ←

תקנות החברות (גמול ליו”ר דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס”ט-2009

תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס“ט-2009     בתוקף סמכותי לפי סעיפים

קרא עוד ←
חוות דעת

גלגולו של חוק העמותות

גלגולו של חוק העמותות מאת : דורון יוניסי מועד עדכון : 6.2016  מאז קום המדינה ועד לשנת 1980, הקמת אגודה

קרא עוד ←

חוות דעת בנושא השקעת כספים פנויים בעמותות

  השקעת כספים פנויים בעמותות ובחברות לתועלת הציבור (חל”צ) מבוא בשנים האחרונות סביבת הריבית בארץ ובעולם נמצאת בשפל היסטורי, היכולת

קרא עוד ←

חוק סרבנס – אוקסלי

כללי : בחודש מרץ 2002, התפוצצה פרשת אנרון בארה”ב. הפרשה גרמה לזעזוע בקרב פירמות ראיית החשבון עקב מערבותה של אחת

קרא עוד ←
רגולציה

טבלת הקפי משרה למברים פנימיים ברשויות מקומיות

להצגה בדף חדש לחצו כאן

קרא עוד ←

חוזר מנכ”ל משרד הפנים 04/2009 – (3/2009)

חוזר מנכ”ל משרד הפנים 04/2009 – (3/2009) בדבר “ניסיון נדרש ממועמד למשרת מבקר פנימי”   כשירות מבקרי פנים ברשויות המקומיות

קרא עוד ←

חוזר מנכ”ל משרד הפנים 04/2011 – (8/2011)

חוזר מנכ”ל 04/2011 – (8/2011) דרישות סף לתפקידי המזכיר, הגזבר והמבקר ברשויות המקומיות בהתאם להנחיה להלן דרישות הסף למינוי מבקר

קרא עוד ←