להלן פירוט הסקטורים בהם פועל המשרד בתחומי ההתמחות בהם יש לנו ערך מוסף בעולם הביקורת הפנימית.

חקיקה

תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: מבקר העיריה יגיש לראש העיריה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט

קרא עוד ←

תקנות הנאמנות – דרכי השקעות הקדש ציבורי – 2004

תקנות הנאמנות – דרכי השקעות הקדש ציבורי – 2004

קרא עוד ←

חוק הנאמנות – תשל"ט 1979 – כולל תיקון מס' 3

חוק הנאמנות – תשל"ט 1979 – כולל תיקון מס' 3

קרא עוד ←

תקנות החברות (גמול ליו"ר דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009

תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009     בתוקף סמכותי לפי סעיפים

קרא עוד ←
חוות דעת

ביקורת בנושא הערכות לשעת חירום

מבצע צוק איתן נגמר, "המצב המיוחד" שהוכרז בעורף הסתיים, וכעת הזמן לבחון האם הרשות המקומית באמת ערוכה ומוכנה להפעלת המשק

קרא עוד ←

הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות בעמותות ובמוסדות ציבור

הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות בעמותות ומוסדות ציבור בהתאם לחוק יסודות התקצוב, רשאים משרדי הממשלה להעביר תמורות כספיות לעמותות, לחברות לתועלת

קרא עוד ←

ביקורת בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי

תאריך עדכון : 31.12.2018 היסטוריה בשנת 1995 החל משרד החינוך בהפעלת התכנית "לניהול עצמי של בתי ספר יסודיים" תוכנית זו

קרא עוד ←
רגולציה

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 05/2002 – (10/2002)

חוזר מנכ"ל 05/2002 – (10/2002) בדבר "איסור עבודה נוספת למבקרי פנים ברשויות מקומיות" עקב שאלות חוזרות ונשנות, אנו מבקשים לרענן

קרא עוד ←

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 02/2008 – (3/2008)

חוזר מנכ"ל 02/2008 – (3/2008) בדבר "מינוי מבקר פנימי במועצה אזורית" בתאריך 10.4.2007 התקבל תיקון תשס"ז (2) לפקודת המועצות המקומיות

קרא עוד ←

הנחיות לועדת ביקורת באגודה שיתופית

          הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית בשל מורכבות הפעולות באגודה השיתופית מתחייבת נקיטת כל הצעדים האפשריים להבטחת היעילות המרבית וסידרי

קרא עוד ←