ברוכים הבאים לאפליקציית הביקורת הפנימית בישראל.

חיפוש לפי מילת מפתח:

חיפוש לפי מגזר:

חקיקה

תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל"ד-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: מבקר העיריה יגיש לראש העיריה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט

קרא עוד ←

תקנות הנאמנות – דרכי השקעות הקדש ציבורי – 2004

תקנות הנאמנות – דרכי השקעות הקדש ציבורי – 2004

קרא עוד ←

חוק הנאמנות – תשל"ט 1979 – כולל תיקון מס' 3

חוק הנאמנות – תשל"ט 1979 – כולל תיקון מס' 3

קרא עוד ←

תקנות החברות (גמול ליו"ר דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009

תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009     בתוקף סמכותי לפי סעיפים

קרא עוד ←
חוות דעת

חוות דעת בנושא השקעת כספים פנויים בעמותות

  השקעת כספים פנויים בעמותות ובחברות לתועלת הציבור (חל"צ) מבוא בשנים האחרונות סביבת הריבית בארץ ובעולם נמצאת בשפל היסטורי, היכולת

קרא עוד ←

גלגולו של חוק העמותות

גלגולו של חוק העמותות מאת : דורון יוניסי מועד עדכון : 6.2016  מאז קום המדינה ועד לשנת 1980, הקמת אגודה

קרא עוד ←

הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות בעמותות ובמוסדות ציבור

הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות בעמותות ומוסדות ציבור בהתאם לחוק יסודות התקצוב, רשאים משרדי הממשלה להעביר תמורות כספיות לעמותות, לחברות לתועלת

קרא עוד ←
רגולציה

הנחיות לרישום עמותה חדשה

רשות התאגידים הנחיות לרישום עמותה חדשה המעוניינים להקים עמותה חדשה יגישו לרשם העמותות: בקשה הנתמכת בתצהיר בצירוף תקנון וקבלה על

קרא עוד ←

ניהול תקין של עמותות – ינואר 2005 (מאת רשם העמותות)

מדינת ישראל משרד המשפטים רשם העמותות ניהול תקין של עמותות ינואר 2005 מהדורה שנייה: ינואר 2005 מהדורה ראשונה: אוקטובר 2002

קרא עוד ←

ניהול תקין של עמותות, אוקטובר 2013

ניהול תקין של עמותות מהדורה שלישית: אוקטובר 2013 עורכים: עו"ד אביטל שרייבר, עו"ד גלי גרוס, עו"ד יפית בבילה שמר  

קרא עוד ←

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 02/2008 – (3/2008)

חוזר מנכ"ל 02/2008 – (3/2008) בדבר "מינוי מבקר פנימי במועצה אזורית" בתאריך 10.4.2007 התקבל תיקון תשס"ז (2) לפקודת המועצות המקומיות

קרא עוד ←